Diensten

Op onze diensten zijn de Algemene NBA Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 26 juni 2017 onder nummer 41/2017.
Model Algemene Voorwaarden NBA 2017.

Accountancy

 • Controleren van jaarrekeningen en overige verantwoordingen (vrijwillige controle)
 • Beoordelen van jaarrekeningen
 • Samenstellen van jaarrekeningen
 • Samenstellen tussentijdse verslaglegging
 • Verzorgen deponeringsstukken Kamer van Koophandel
 • Verzorgen van, begeleiden bij due diligence onderzoeken bij respectievelijk aankoop en verkoop van ondernemingen

Belastingzaken

 • Aangiften vennootschapsbelasting
 • Aangiften inkomstenbelasting
 • Aangiften dividendbelasting
 • Aangiften schenk- en erfbelasting
 • Begeleiding bij boekenonderzoeken, vragenbrieven en overige correspondentie Belastingdienst en soortgelijke instellingen

Administratieve dienstverlening

 • Voeren van administraties
 • Begeleiden van door klanten zelf gevoerde administraties (eventueel via internetboekhouden)
 • Verzorging loon- en salarisadministraties
 • Aangiften loonheffingen
 • Aangiften omzetbelasting

Advisering

Bedrijfseconomisch/fiscaal

 • Ondernemingsplan
 • Begeleiding financieringsaanvragen
 • Opstellen begrotingen en prognoses
 • Herstructurering en reorganisatie
 • Opstart onderneming
 • Advisering inzake rechtsvorm onderneming

Organisatorisch/financieel

 • Opzet en inrichting administraties
 • Opzet management informatie systemen
 • Begeleiding keuze automatiseringssystemen c.q. software
 • Opzet en inrichting van administratieve organisatie en interne beheersing

Juridisch

 • Huurovereenkomsten
 • Leningsovereenkomsten
 • Vennootschaps-, maatschapsovereenkomsten

Arbeidsrecht, personeelszaken

 • Opstellen en of beoordelen arbeidsovereenkomsten
 • CAO (toepassing van CAO)
 • Begeleiding ontslagaanvragen en of -procedures