Nieuwsbrieven

Op deze pagina vindt u een overzicht van verschillende publicaties waarin wij verschenen zijn.

Om de PDF-bestanden te bekijken (en te printen), heeft u het programma Adobe Acrobat Reader nodig. Wanneer het niet lukt om de bestanden te openen, dan kunt u dit programma gratis downloaden van de site van Adobe (http://get.adobe.com/nl/reader/).

Nieuwsbrieven 2015

 • Nieuwsbrief Oktober 2015
  Voorkant Nieuwsbrief Oktober 2015 Toetsing kwaliteit kantoor  +  Belastingplan 2016  +  Tarieven IB en LB  +  Heffingskortingen  +  Herziening box 3  +  Handel in BV’s met reserves  +  Eigen woning  +  Kapitaalverzekeringen  +  Lijfrente - Omzetbelasting
  Formaat: PDF  +  Grootte: 2,6MB  +  Download
 • Nieuwsbrief Augustus 2015
  Voorkant Nieuwsbrief Augustus 2015 Incidentele bate  +  Einde terbeschikkingstelling  +  Contact met Belastingdienst  +  Herziening belastingstelsel  +  Misbruik van recht  +  Autobelastingen 2017-2020
  Formaat: PDF  +  Grootte: 3,9MB  +  Download
 • Nieuwsbrief Juni 2015
  Voorkant Nieuwsbrief Juni 2015 Uit schenking betaalde rente  +  Vergoeding lid stembureau  +  Terugvordering toeslagen  +  Wisseling auto van de zaak  +  30%-regeling  +  Minimum lonen per 1 juli
  Formaat: PDF  +  Grootte: 1,4MB  +  Download
 • Nieuwsbrief April 2015
  Voorkant Nieuwsbrief April 2015 RDA blijft in 2015 op 60%  +  WOZ-beschikking 2015  +  Duur van werkzaamheid  +  Afkoop kleine pensioenen
  Formaat: PDF  +  Grootte: 598KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Februari 2015
  Voorkant Nieuwsbrief Februari 2015 Wijzigingen IB 2015  +  Doorwerkbelemmeringen  +  Wijzigingen arbeidsrecht  +  Wijzigingen loonbelasting
  Formaat: PDF  +  Grootte: 664KB  +  Download

Nieuwsbrieven 2014

 • Nieuwsbrief Oktober 2014
  Voorkant Nieuwsbrief Oktober 2014 Belastingplan 2015  +  Heffingskortingen  +  Gebruikelijk loon  +  Levensloopregeling  +  Tarieven IB en LB  +  Maatregelen eigen woning  +  Werkkostenregeling  +  Kindgebonden budget  +  Buitenlandse belastingplicht  +  Aftrek buitenlandse boete  +  Auto’s met dubbele cabine
  Formaat: PDF  +  Grootte: 602KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Augustus 2014
  Voorkant Nieuwsbrief Augustus 2014 Winstbox  +  Terbeschikkingstelling  +  Werkkostenregeling  +  Pensioenhervorming  +  Privégebruik auto  +  Verhuur werkkamer  +  Vrijgestelde prestaties  +  Herziening aftrek voorbelasting  +  Wet Werk en Zekerheid  +  Fiscale eenheid
  Formaat: PDF  +  Grootte: 593KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Juni 2014
  Voorkant Nieuwsbrief Juni 2014 Verbouwing woning werknemer  +  Loon echtgenote en loon dga  +  Bovenmatige vergoeding  +  Geen 30%-regeling  +  Verschil in bijtellingspercentage  +  Pseudo-eindheffing hoog loon  +  Vergoeding reiskosten kinderen  +  Stimulering elektrische auto  +  Huishoudentoeslag  +  Afbouw arbeidskorting  +  Bedrijfsopvolgingsfaciliteit  +  Non-concurrentiebeding
  Formaat: PDF  +  Grootte: 676KB  +  Download
 • Nieuwsbrief April 2014
  Voorkant Nieuwsbrief April 2014 Ontslag - Nulurencontract  +  Schade door ongeluk op werk  +  Re-integratieverplichtingen  +  Ontslagvergoeding  +  Afwijking pro rata aftrek  +  Leegstand pand - Erfrecht  +  Bron van inkomen - Middeling  +  Regresvordering  +  Hervorming pensioenen  +  MIA/Vamillijst 2014  +  Jaar van staking
  Formaat: PDF  +  Grootte: 610KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Februari 2014
  Voorkant Nieuwsbrief Februari 2014 Wijzigingen loonbelasting 2014  +  Hervorming pensioenopbouw  +  Afkoop pensioen  +  Verrekening dividendbelasting  +  Btw-nummer zzp'er  +  Eén bankrekeningnummer  +  Minimumloon 1 januari 2014
  Formaat: PDF  +  Grootte: 635KB  +  Download

Nieuwsbrieven 2013

 • Nieuwsbrief December 2013
  Voorkant Nieuwsbrief December 2013 Eindejaarsbericht 2013
  Formaat: PDF  +  Grootte: 864KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Oktober 2013
  Voorkant Nieuwsbrief Oktober 2013 Belastingplan 2014  +  Fiscale innovatieregelingen  +  Afschaffing integratieheffing btw  +  Maatregelen werkgevers  +  Overige fiscale maatregelen  +  MRB oldtimers  +  MRB en buitenlandse kentekens  +  Overige heffingen  +  Versoepeling inkeerregeling  +  Afwijken van VAR toegestaan
  Formaat: PDF  +  Grootte: 816KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Augustus 2013
  Voorkant Nieuwsbrief Augustus 2013 Willekeurige afschrijving  +  Herinvesteringsvoornemen  +  Bijtelling bestelauto  +  Giftenaftrek voor vrijwilliger  +  Ontslag directeur
  Formaat: PDF  +  Grootte: 618KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Juni 2013
  Voorkant Nieuwsbrief Juni 2013 Sociaal akkoord  +  Belasting voor oldtimers  +  Terbeschikkingstelling  +  Giftenaftrek - Alimentatie  +  Kinderopvangtoeslag  +  Kleine ondernemersregeling  +  Fiscale eenheid btw  +  30%-regeling
  Formaat: PDF  +  Grootte: 546KB  +  Download
 • Nieuwsbrief April 2013
  Voorkant Nieuwsbrief April 2013 Betaaltermijn naar 30 dagen  +  Diefstal  +  Concurrentiebeding  +  Aangrenzende huizen  +  Kapitaalverzekeringen  +  Dienstbetrekking  +  Werkkostenregeling  +  Privékilometers  +  Ingehouden loonheffing  +  Maatregelen woningmarkt
  Formaat: PDF  +  Grootte: 597KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Februari 2013
  Voorkant Nieuwsbrief Februari 2013 Wijzigingen Loonbelasting  +  iPad van de baas  +  Startersleningen  +  Onzakelijke lening  +  Handel in onroerende zaken  +  Internetaankopen - Proeftijd  +  Vaststellingsovereenkomst  +  Concurrentiebeding  +  Einde dienstbetrekking
  Formaat: PDF  +  Grootte: 651KB  +  Download

Nieuwsbrieven 2012

 • Nieuwsbrief December 2012
  Voorkant Nieuwsbrief December 2012 Eindejaarsbericht 2012
  Formaat: PDF  +  Grootte: 833KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Oktober 2012
  Voorkant Nieuwsbrief Oktober 2012 Belastingplan 2013  +  Verhuurderheffing  +  Digitale registratie akten  +  BTW-verhoging
  Formaat: PDF  +  Grootte: 599KB  +  Download
 • Nieuwsbrief September 2012
  Voorkant Nieuwsbrief September 2012 Nieuw BV-recht  +  Verhoging AOW-leeftijd  +  Premiekortingen  +  Verwijtbare werkloosheid  +  Geen afkoop lijfrente  +  Urencriterium  +  Uitlening personeel  +  Herziening ontslagrecht  +  Strafbaar feit
  Formaat: PDF  +  Grootte: 507KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Juni 2012
  Voorkant Nieuwsbrief Juni 2012 Partnerschap - Artiest  +  Hypotheken  +  Hoofdprijs "Gouden Kooi"  +  30%-regeling  +  Afroommethode  +  Bijtelling dieselauto  +  Bedrijfsregels  +  Arbeidstijdenwet
  Formaat: PDF  +  Grootte: 1100KB  +  Download
 • Nieuwsbrief April 2012
  Voorkant Nieuwsbrief April 2012 Waardering pand  +  Eigenwoningregeling  +  Durfkapitaallening  +  Rijvaardigheidstrainingen  +  Verkenning loonsomheffing  +  Concurrentiebeding  +  Reorganisatie  +  Wietplantage - Opzegging  +  Overdrachtsbelasting  +  Kindregelingen  +  Pensioenleeftijd
  Formaat: PDF  +  Grootte: 576KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Februari 2012
  Voorkant Nieuwsbrief Februari 2012 Bestelauto  +  Toepassing foutenleer  +  Niet gerealiseerde winst  +  Wijzigingen 2012  +  Informatieverplichtingen  +  NHG-limiet  +  Bijstellingsregeling 2012  +  Contracten jongeren  +  Ontslagvergoedingen  +  AOW vanaf verjaardag
  Formaat: PDF  +  Grootte: 567KB  +  Download

Nieuwsbrieven 2011

 • Nieuwsbrief December 2011
  Voorkant Nieuwsbrief December 2011 Eindejaarstips
  Formaat: PDF  +  Grootte: 743KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Oktober 2011
  Voorkant Nieuwsbrief Oktober 2011 Belastingplan 2012  +  Auto van de zaak  +  Particulieren - Werkenden  +  Werkgevers  +  Werkgever en werknemer  +  IB-ondernemers  +  Vennootschapsbelasting  +  Toeslagen - Heffing KvK  +  Overheidsgaranties  +  Oprichting BV  +  Urencriterium - Borgstelling  +  Deskundigheid
  Formaat: PDF  +  Grootte: 760KB  +  Download
 • Nieuwsbrief September 2011
  Voorkant Nieuwsbrief September 2011 Vitaliteitspakket  +  Ter beschikking stelling  +  Overstappen hypotheek  +  Uitbetaling vakantiedagen  +  Korting AOW-toeslag  +  Loonsanctie  +  Schade werknemer  +  Fiscale eenheid
  Formaat: PDF  +  Grootte: 718KB  +  Download
 • Nieuwsbrief Juli 2011
  Voorkant Nieuwsbrief Juli 2011 Verhoging AOW-leeftijd  +  Eigen woning  +  Conserverende aanslag  +  Ontslagtoestemming  +  Vakantierechten  +  Ri&e-regels kleine bedrijven  +  Bijtelling privégebruik auto  +  Omzetafroming door kassa’s  +  Fiscale Agenda  +  Kinderopvangtoeslag  +  Geregistreerd partnerschap
  Formaat: PDF  +  Grootte: 502KB  +  Download